Thủ công mỹ nghệ
HTX MÂY TRE ĐAN BAO LA
Bao La, Quảng Phú, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế
0935811956